Specjalistyczna opieka psychologiczna nad chorym

Dorota Gołąb, zespół Pracowni Psychologii Klinicznej- Specjalistyczna opieka psychologiczna nad chorym

Temat warsztatu: Elementy interwencji w kryzysie spowodowanym otrzymaniem diagnozy choroby nowotworowej i jej przebiegiem

Dynamika choroby nowotworowej wiąże się z doświadczaniem szeregu emocjonalnie trudnych sytuacji przez osobę chorą, jej bliskich i personel medyczny.

 Proponowane zajęcia będą mieć charakter warsztatu. Uczestnikom zajęć przedstawione zostaną zwięzłe informacje dotyczące dynamiki radzenia sobie z kryzysem emocjonalnym oraz elementów pomocy psychologicznej z uwzględnieniem sytuacji:

- przekazania informacji o rozpoznaniu choroby nowotworowej,
- przekazania informacji o nawrocie choroby

- wyczerpania możliwości terapii.

Celem warsztatu będzie doskonalenie umiejętności:

- przekazywania niepomyślnych informacji,

- komunikowania się z osobami przeżywającymi silne emocje negatywne oraz

- radzenia sobie ze stresem związanym z konfrontowaniem się z własną „bezradnością” wobec cierpienia innych osób ( profilaktyka zespołu wypalenia zawodowego).

Program warsztatów: Elementy interwencji w kryzysie spowodowanym otrzymaniem diagnozy choroby nowotworowej i jej przebiegiem

12.30-12.50  Elementy interwencji w kryzysie , część teoretyczna- Dorota Gołąb

12.50 – 14.00  Warsztat na temat komunikacji z osobami leczonymi z powodu choroby nowotworowej i przekazywania niepomyślnych informacji – Zespół Pracowni Psychologii

14.00- 15.00  Profilaktyka zespołu wypalenia  - Zespół Pracowni Psychologii

 

Zespół Pracowni Psychologii :

Katarzyna Cieślak

Bożena Kapłon

Monika Smólska

Marta Zagozda

Maria Kuśnierkiewicz

Dorota Gołąb