Specjalistyczna opieka pielęgniarska

Żyjemy w ciekawych czasach. Szybki postęp gospodarczy dyktuje tempo zmian również w medycynie. Dzięki nowym terapiom dojdzie do tego, że choroby nowotworowe (przynajmniej niektóre) staną się po prostu chorobami przewlekłymi. Nowe trendy leczenia zakładają zastosowanie maksymalnej siły, skoncentrowanej na konkretnej, obcej tkance. W model ten wpisuje się chirurgiczne leczenie oszczędzające i chirurgia robotowa, radioterapia celowana i brachyterapia. Wszystko to poparte jest coraz nowszymi technologiami, coraz doskonalszymi aparatami wykorzystywanymi w diagnozowaniu, leczeniu i monitorowaniu. Za tym wszystkim musi podążać pielęgniarstwo onkologiczne.

Dodatkowo złożoność terapii onkologicznych oraz ich radykalność , w połączeniu ze słabą kondycją chorego, mogą powodować efekty uboczne, które pogłębiają frustracje chorego, graniczące z depresją i innymi dolegliwościami psychicznymi. Pielęgniarka musi to wszystko wiedzieć, aby w odpowiednim czasie postawić diagnozę pielęgniarską oraz dokonać trafnego wyboru metod i środków postępowania pielęgniarskiego. Rola pielęgniarek w tak specjalistycznej opiece jest nie do przecenienia i nie do zastąpienia przez najnowocześniejszą aparaturę.  Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobą nowotworową ma wymiar holistyczny, wieloaspektowy, jest procesem złożonym i wieloetapowym. Chorzy i ich rodziny, oczekują i będą oczekiwali od nas informacji o leczeniu i pielęgnowaniu, wsparcia oraz przygotowania do samoopieki i samopielęgnacji. Musimy umieć się odnaleźć w tej coraz trudniejszej rzeczywistości, musimy pracować i dać pacjentowi poczucie, że jest najważniejszy i że to wszystko jest właśnie dla niego.

 

Warsztaty III –  22. 11. 2018 r. – godz. 9.00 – 12.00  -  Specjalistyczna Opieka Pielęgniarska

Przewodniczący sesji: mgr Zofia Cwalina

Współprowadzenie : mgr Anita Szymańska

9.00 – 9.15  - mgr Wiśniewska Joanna – Florence Nightingale  Museum

9.15 – 9.35 - mgr Długosz Elżbieta/ mgr Wrzeszcz Jolanta: „Chirurgia endoskopowa w chorobach przewodu pokarmowego – wczoraj i dziś opieki pielęgniarskiej”

9.35 – 9.55 - mgr Krajewski Maciej: „Od profilaktyki raka piersi do zabiegów rekonstrukcyjnych – rola i zadania zespołu pielęgniarskiego”

9.55 – 10.15 - mgr Pleszewa Anna: „Współczesne metody stosowane w opiece pielęgniarskiej nad pacjentem leczonym w Oddziale Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej”

10.15.-10.35 - mgr Sołtysiak Katarzyna: „Nowe standardy leczenia w radioterapii – wyzwanie dla współczesnego pielęgniarstwa”

10.35 – 10.50 - PRZERWA KAWOWA

Przewodniczący sesji : mgr Anna Pleszewa

Współprowadzenie : mgr Lidia Rogozik - Śledzińska

10.50 – 11.10 - mgr Szymańska Anita: „Współczesne metody leczenia chorych z nowotworami głowy i szyi  - wyznacznikiem nowych kierunków w pielęgniarstwie laryngologicznym”

11.10 – 11.30 - mgr Szambelan Anna: „Postępy w leczeniu systemowym nowotworów”

11.30 – 11.45 - mgr Czapiewska Magdalena: „ Dostęp naczyniowy do żył centralnych – pielęgnacja wkłucia”

11.45 – 12.00 - mgr Szukała Ewa,  mgr Krajewski Maciej – Sprawozdanie z działalności Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych Oddział Poznański