Planowanie 3D-4D w teleradioterapii i brachyterapii

Warsztaty podzielone będą na 5 modułów, uczestnik będzie miał możliwość zapisanie się na 3 spośród 5.

 Moduł 1. Radiochemioterapia raka przełyku - dr Piotr Martenka

Warsztaty dotyczące radiochemioterapii raka przełyku skierowane są przede wszystkim do lekarzy radioterapeutów oraz onkologów klinicznych, którzy na co dzień zajmują się wyznaczaniem objętości tarczowych w radioterapii raka przełyku oraz kwalifikacją do chemioterapii skojarzonej oraz monitorowaniem i leczeniem powikłań. W trakcie warsztatów zostaną zaprezentowane interesujące przypadki kliniczne uwzględniające analizę diagnostyki i decyzji terapeutycznych podejmowanych w trybie konsylium wielodyscyplinarnego, proces planowania leczenia, monitorowanie i leczenie powikłań w trakcie leczenia,  jak i ocenę odpowiedzi na leczenie.

 

Moduł 2. Teleradioterapia guzów ośrodkowego układu nerwowego -  dr Dorota Jezierska

Warsztaty dotyczące teleradioterapii guzów ośrodkowego układu nerwowego przeznaczone są dla lekarzy radioterapeutów, którzy na co dzień zajmują się planowaniem radioterapii w tej lokalizacji lub spotykają się z pacjentami z guzami mózgu, zarówno pierwotnymi jak i przerzutowymi oraz zmianami łagodnymi wymagającymi radioterapii. W trakcie warsztatów zostaną zaprezentowane ciekawe przypadki kliniczne, planowanie radioterapii i radiochirurgii przy pomocy techniki stereotaktycznej i CyberKnife. Możliwa będzie wymiana informacji odnośnie możliwości leczenia w różnych ośrodkach i przewidywanej współpracy między ośrodkami.

Moduł 3. Teleradioterapia raka płuca - dr Anna Rucińska

Moduł 4. Teleradioterapia raka gruczołu krokowego - dr Tomasz Bajon

Rozwój nowoczesnych technik napromieniania w ostatnich dziesięcioleciach umożliwił uzyskanie wysokiego odsetka przeżyć wolnych od choroby po radykalnej radioterapii raka prostaty. Jednocześnie bardzo istotnie wzrosły oczekiwania pacjentów względem zastosowanej metody leczenia. Dla wielu chorych jakość życia po leczeniu jest nie mniej istotna jak samo wyleczenie. Warsztaty poświęcone będą przeglądowi dostępnych technik teleradioterapii miejscowo zaawansowanego raka prostaty w kontekście ograniczenia toksyczności leczenia. Przedstawione zostaną techniki konformalne takie jak 3DCRT, IMRT, IGRT i SBRT w odniesieniu do redukcji dawki w narządach krytycznych. Warsztaty będą także okazją do wymiany doświadczeń w zakresie technik stosowanych w różnych ośrodkach radioterapii w Polsce.

Moduł 5. Brachyterapia 3D raka skóry - dr Adam Chicheł

 

Rak skóry jest bardzo często występującym nowotworem w populacji i cechuje się niskim odsetkiem zgłaszalności do krajowego rejestru nowotworów.  Zmiany niewielkie i łatwo dostępne są z powodzeniem leczone głównie chirurgicznie, ale rozległe wznowy i przypadki pierwotnie zaawansowane stanowią onkologiczne wyzwanie kliniczne. Jedną z cennych opcji terapeutycznych umożliwiających skuteczne leczenie miejscowe z zachowaniem funkcji sąsiadujących struktur jest miejscowe napromienianie metodą brachyterapii. W trakcie warsztatów przedstawiona zostanie technika planowania konformalnej powierzchniowej brachyterapii HDR/PDR opartej na systemie planowania leczenia z użyciem tomografii komputerowej (3D) wraz z elementami praktycznego przygotowania aplikacji powierzchniowych. Zaprezentowanych zostanie kilka rzeczywistych przypadków rozległych nowotworów skóry, które były leczone w Zakładzie Brachyterapii WCO. Warsztaty będą także okazją do wymiany doświadczeń w zakresie technik stosowanych w różnych zakładach brachyterapii w Polsce.

 

22.11.2018

 Rak przełyku                  dr Piotr Martenka

Nowotwory OUN   

dr Dorota Jezierska

Rak płuca                           dr Anna Rucińska

Rak gr. Krokowego        dr Tomasz Bajon

Rak skóry               

 dr Adam Chicheł

Godzina:

9.00-9.50

Oddział Radioterapii I (parter)

6 miejsc

Oddział Radioterapii III (IV p.)

6 miejsc

Zakład Radioterapii I (gab. 0120)

6 miejsc

Oddział Radioterapii II      (IV p.)

6 miejsc

Zakład Brachyterapii   (I p.)

6 miejsc

10.00-10.50

Oddział Radioterapii I (parter)

6 miejsc

Oddział Radioterapii III (IV p.)

6 miejsc

Zakład Radioterapii I (gab. 0120)

6 miejsc

Oddział Radioterapii II      (IV p.)

6 miejsc

Zakład Brachyterapii   (I p.)

6 miejsc

11.00-11.50

Oddział Radioterapii I (parter)

6 miejsc

Oddział Radioterapii III (IV p.)

6 miejsc

Zakład Radioterapii I (gab. 0120)

6 miejsc

Oddział Radioterapii II      (IV p.)

6 miejsc

Zakład Brachyterapii   (I p.)

6 miejsc