Kodowanie świadczeń

Warsztaty dotyczące kodowania świadczeń medycznych skierowane są przede wszystkim do osób, które na co dzień zajmują się wyznaczaniem grup jgp na oddziałach zabiegowych np.: chirurgii onkologicznej, chirurgii ogólnej. Warsztaty będą doskonałą okazją na przypomnienie sobie mechanizmu grupowania, umiejętności korzystania z charakterystyki grup JGP oraz kodowania konkretnych przypadków medycznych. Będzie można zapoznać się z obecnie obowiązującymi wersjami walidacji i weryfikacji opublikowanymi przez NFZ, a także wymienić się doświadczeniami związanymi z błędami w ewidencjonowaniu świadczeń medycznych i grupowaniu.

PROGRAM (12:30-15:00)

12:30-12:45 – otwarcie warsztatów – dr n. med. Erwin Strzesak

12:45-13:00 – aktualne przepisy dotyczące finansowania, sprawozdawania i rozliczania świadczeń w zakresie lecznictwa szpitalnego, wybrane przepisy ustaw, rozporządzeń MZ i zarządzeń Prezesa NFZ (akty wykonawcze i istotne regulacje NFZ); Weronika Misiuna, mgr Joanna Domańska

13:00-13:20 – Karta DiLO – niezbędne informacje gromadzone w systemie rozliczeniowym i w systemie DiLO, a sprawozdanie i rozliczenie świadczenia; mgr Sylwia Zygmunt, Weronika Misiuna

13:20-13:40 – kodowanie w ramach ryczałtu podstawowego systemu zabezpieczenia (PSZ); kodowanie świadczeń finansowanych odrębnie; Weronika Misiuna, mgr Joanna Domańska

13:40-14:00 – kodowanie, sprawozdawanie i rozliczanie – najczęstsze błędy w kodowaniu ze szczególnym uwzględnieniem zabiegowych procedur medycznych z zakresu chirurgii onkologicznej – studium przyczyn i następstw błędów, metody ograniczania ryzyka wystąpienia błędu - przykłady z Wielkopolskiego Centrum Onkologii; mgr Joanna Domańska, mgr Sylwia Zygmunt, Weronika Misiuna

14:00-15:00 – warsztaty – kodowanie świadczeń zdrowotnych w oparciu o studium przypadków klinicznych; dyskusja; Weronika Misiuna, mgr Joanna Domańska, mgr Sylwia Zygmunt