Fizjoterapia

Warsztaty IV Fizjoterapia

Podczas warsztatów przedstawione zostaną organizacja, zasady i metody postępowania fizjoterapeutycznego u osób leczonych z powodu nowotworów z zaburzeniami i powikłaniami czynnościowymi. Ponadto podczas warsztatów będzie możliwość dokonania oceny ogólnego stanu zdrowia oraz oceny ryzyka powstania obrzęku limfatycznego kończyn górnych i dolnych metodą bioimpedancji elektrycznej (BIA). 

Program:

9.00 - 9.30 Organizacja, zasady i metody fizjoterapii w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu - Janusz Doś

9.30 - 10.00 Zaburzenia i powikłaniami czynnościowe u osób po leczeniu onkologicznym w rejonie głowy i szyi - Sławomir Marszałek

10.00 - 10.30 - Postępowanie fizjoterapeutyczne przed i po zabiegu rekonstrukcji piersi - Marta Liszka

10.30 - 11.00 – Postępowanie fizjoterapeutyczne u osób z zaburzeniem czynności nerwu dodatkowego po leczeniu onkologicznym w rejonie głowy i szyi - Maciej Górecki

11.00 – 12.00 Warsztat dotyczący bandażowania wielowarstwowego oraz zaopatrzenia w wyroby kompresyjne u osób z obrzękiem limfatycznym kończyn górnych i dolnych – Zespół Zakładu Fizjoterapii Onkologicznej.

Jednoczasowo od 09.00-12.00 ocena ogólnego stanu zdrowia oraz ocena ryzyka powstania obrzęku limfatycznego kończyn górnych i dolnych.