Elektroradiologia

Według WHO co czwarta osoba na świecie zachoruje na nowotwór złośliwy. Te same źródła szacują również, że około 68% wszystkich pacjentów z nowotworem otrzyma radioterapię na pewnym etapie leczenia. Nowoczesne akceleratory są coraz doskonalszymi, bardziej precyzyjnymi i skutecznymi narzędziami do walki z chorobami nowotworowymi. Ponadto należy podkreślić, że efektywność terapii wynika również z ograniczenia związanej z nią toksyczności, co w prosty sposób przekłada się na poprawę jakości życia chorych
Promieniowanie jonizujące było stosowane w leczeniu nowotworów już na początku XX wieku. Ówczesne leczenie ograniczało się jednak do nowotworów powierzchownych, łatwo dostępnych bez użycia dodatkowych metod obrazowania – np. rak skóry.
Współczesne techniki dostarczania promieniowania, takie jak IMRT, są naturalnym następstwem rozwoju technologicznego. Wraz z postępem technologicznym w kolejnych dziesięcioleciach powstawały coraz bardziej zaawansowane metody dostarczenia dawki do komórek nowotworowych położonych głęboko w ciele pacjenta. Dążono do poprawy precyzji leczenia zarówno przez ograniczanie zakresu narażenia zdrowych tkanek, jak i przez wykorzystywanie i rozwijanie metod weryfikujących położenie guza.
Na przestrzeni lat coraz więcej schorzeń podlega diagnostyce i leczeniu przy użyciu medycyny nuklearnej. Jest to dziedzina medycyny wykorzystująca otwarte źródła promieniowania w procedurach diagnostyczno-terapeutycznych. Początki sięgają lat 30. ubiegłego stulecia. Rozwój medycyny nuklearnej był ściśle związany z rozwojem atomistyki. Był również możliwy dzięki zdobyczom nauki i zrozumieniu procesów biologicznych toczących się w organizmie oraz chemicznych i fizycznych związanych z promieniowaniem, a także dzięki rozwojowi technologii komputerowej. Medycyna nuklearna chyba najbardziej spełnia obietnicę, którą dają wszystkie metody obrazowania, a mianowicie obietnicę obrazowania molekularnego.

Program warsztatów:


12:30 – 12:50 – Zastosowanie FLT,FMISO,FDG w radioterapii nowotworów głowy i szyi - Paulina Cegła
12:50 – 13:10 – Zawansowane techniki Radioterapii kierowanej obrazem w praktyce klinicznej? – Dawid Bodusz
13:10 – 13:30 – Radioterapia Raka piersi z zastosowanie DIBH - Dorota Galas - Świdurska
13:30 – 13:50 – Weryfikacja pozycji terapeutycznej – system OptiNav - Klaudia Szczęsna
13:50 – 14:10 - Napromienianie Osi mózgowo-rdzeniowej na Tomoterapii – Natalia Chuda
14:10 – 14:30 – Niedogodności związane z badaniem CT – Analiza opinii pacjentów z chorobami nowotworowymi - Julia Kachel
14:30 - 14:50 – Radioterapia stereotaktyczna raka płuca – Cyberknife – Elżbieta Czajka