Co nowego w diagnostyce laboratoryjnej

Co nowego w diagnostyce laboratoryjnej?

 

12:30 – 12:50

Biomarkery nowotworowe - nowe możliwości diagnostyczne

dr n. med. Danuta Procyk1

 

12:50 -13:10

Współczesna metoda detekcji krążących komórek nowotworowych (CTC) z użyciem automatycznego skanera fluorescencyjnego - CytoTrack

dr hab. n. med. Anna Bogacz, prof. IWNiRZ2

 

13:10-13:30

Markery nowotworowe w stanach nienowotworowych

dr n. med. Ewa Leporowska1

 

13:30-14:00

Patomechanizm kacheksji - rola mikrobiomu jelitowego

prof. dr hab. n. med.  Ewa Stachowska3

14:00-14:20

Laboratoryjna ocena stanu odżywienia pacjenta z chorobą nowotworową

mgr Michalina Kowalska1

14:20-14:40

Immunizacja antygenami krwinek czerwonych wskutek leczenia krwią – trudności serologiczne dobierania krwi

mgr Honorata Tataka1

14:40- 15:00

Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości w przebiegu choroby nowotworowej

mgr Katarzyna Otulakowska1

 

1 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Wielkopolskie Centrum Onkologii

2Zakład Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej, Instytut Włókien Naturalnych                   i Roślin Zielarskich w Poznaniu

Laboratorium Zgodności Tkankowej HLA z Pracownią Diagnostyki Genetycznej, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.

3Zakładu Biochemii i Żywienia Człowieka, Pomorski Uniwersytet Medyczny