Brachyterapia ginekologiczna

Brachyterapia z planowaniem w systemie 3D to nowoczesna metoda leczenia nowotworów, która pozwala na dokładne określenie objętości guza nowotworowego, obszarów zwiększonego ryzyka nacieku oraz narządów krytycznych. Tym samym sprawia, że dostajemy do ręki precyzyjne narzędzie umożliwiające skuteczne leczenie nowotworów, przy maksymalnej ochronie narządów zdrowych.

Warsztaty dotyczące brachyterapii 3D w ginekologii onkologicznej skierowane są przede wszystkim do specjalistów radioterapii i osób szkolących się w tej dziedzinie, które na co dzień zajmują się radioterapią w nowotworach ginekologicznych, ale także do wszystkich, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę w tej dziedzinie. Warsztaty będą doskonałą okazją do poznania nowoczesnych metod planowania i leczenia w brachyterapii ginekologicznej. Będzie można zapoznać się z obecnie obowiązującymi standardami w brachyterapii 3D, a także wymienić się doświadczeniami związanymi z błędami wynikającymi z procesu założenia aplikatorów, obrazowania i planowania leczenia. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję uczestniczyć w całym procesie planowania leczenia, począwszy od założenia aplikatorów u pacjentki w gabinecie zabiegowym, poprzez proces planowania leczenia, zarówno przez lekarza jak i fizyka medycznego, oraz w jego realizacji w Zakładzie Brachyterapii.