Program

Program  Konferencji Naukowej 65-lecia WCO

Onkologia interdyscyplinarna – czas dla nowoczesnych rozwiązań

 

 

  Czwartek 22.11.2018
Miejsce Wielkopolskie Centrum Onkologii
SALA Sala Audytoryjna 6051
8.30-17.00 Young Scientist’s Forum
Miejsce Wielkopolskie Centrum Onkologii Wielkopolskie Centrum Onkologii Międzynarodowe Targi Poznańskie, Sala Zielona
Wejście Wschodnie

Wielkopolskie Centrum Onkologii

Sale wg indywidualnego planu Pracownie Planowania Leczenia, Zakłady Radioterapii, Brachyterapii Oddział Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej Sala Zielona Sala 1325
9.00-12.00 Warsztaty I Planowanie 3D-4D w teleradioterapii i brachyterapii Warsztaty II Brachyterapia ginekologiczna 3D Warsztaty III Specjalistyczna opieka pielęgniarska Warsztaty IV Fizjoterapia
12.00–12.30 Przerwa
Miejsce Wielkopolskie Centrum Onkologii Wielkopolskie Centrum Onkologii Międzynarodowe Targi Poznańskie, Sala Zielona
Wejście Wschodnie

Międzynarodowe Targi Poznańskie, Sala Niebieska
Wejście Wschodnie

Sale wg indywidualnego planu Sala  DOO1 Sala 1325 Sala Zielona Sala Niebieska
12.30-15.00 Warsztaty V Specjalistyczna opieka psychologiczna nad chorym Warsztaty VI
Co nowego w diagnostyce laboratoryjnej?
Warsztaty VII Elektroradiologia Warsztaty VIII
Kodowanie świadczeń
Miejsce

Międzynarodowe Targi Poznańskie Sala Zielona/Niebieska
Wejście Wschodnie

SALA SALA ZIELONA SALA NIEBIESKA
18.00–18.15 Uroczyste otwarcie Konferencji
18.15–19.00 Wykład Inauguracyjny
Małoinwazyjne techniki radiologiczne w onkologii - prof. dr hab. Maciej Pech 
   

  

  Piątek 23.11.2018
Przeszłość i Teraźniejszość
Miejsce Międzynarodowe Targi Poznańskie Sala Zielona/Niebieska
Wejście Wschodnie
Sala SALA ZIELONA SALA NIEBIESKA
8.30-10.00

Sesja I
Chirurgia klasyczna w czasach robotyki – debaty.
Przewodniczący sesji: dr n med. Błażej Nowakowski, prof. dr hab. Andrzej Kawecki, prof. dr hab. Rafał Matkowski

Sesja II
Radioterapia i brachyterapia – 120 lat doświadczeń – debaty. Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Jacek Fijuth, prof. dr hab. Adam Maciejczyk; dr n. med. Anna Kulik
Ginekologia laparoskopowa czy klasyczna – plusy i minusy.
 • prof. dr hab. Łukasz Wicherek
 • dr Błażej Nowakowski
Czy radioterapia stereotaktyczna ma przyszłość w leczeniu raka stercza?
 • prof. dr hab. Jacek Fijuth
 • prof. dr hab. Piotr Milecki
 • moderator: prof. dr hab. Dariusz  Kowalczyk
Nowotwory Głowy i Szyi – chirurgia minimalnie agresywna czy techniki klasyczne?
 • prof. dr hab. Wojciech Golusiński
 • prof. dr hab. Andrzej Kawecki
 • moderator: dr n. med. Joanna Kaźmierska
Chirurgia czy stereotaktyczna radioterapia we wczesnym raku płuca.
 • dr Krzysztof Konopa
 • prof. dr hab. Witold Rzyman
 • moderator: prof. dr hab. Adam Maciejczyk

Czy u kobiet obarczonych wysokim ryzykiem raka piersi należy wykonywać profilaktyczną mastektomię?

 • prof. dr hab. Rafał Matkowski
 • prof. dr hab. Arkadiusz Jeziorski
 • moderator: Dr n. med. Monika Nagadowska

Radioterapia całej piersi, IORT a może APBI – kiedy i dlaczego?

 • dr Anna Kulik
 • prof. dr hab. Rafał Tarnawski
 • moderator: prof. dr hab. Janusz Skowronek
10.00–10.30 Przerwa kawowa
10.30-11.45 Sesja III
Opieka onkologiczna w oczach pacjentów - rola organizacji wspierających
 • moderator: Iwona Schymalla
11.45-12.00 Przerwa kawowa
12.00–12.45 Wykład na zaproszenie
Prof. Vincenzo Valentini „The future of oncology”
12.45-14.15 Lunch
12.45-14.15

Sympozja Sponsorowane firmy Roche

Ewolucja leczenia HER2+ nowotworu piersi -prof. Tadeusz Pieńkowski
 
Miejsce terapii antyangiogennej w leczeniu raka jajnika - prof. Radosław Mądry

Sympozjum Sponsorowane firmy Varian

Nowatorskie rozwiązania firmy Varian - automatyzacja i sieciowość, jako przyszłość organizacji wieloośrodkowych zakładów radioterapii- Dr n.med. Marzena Janiszewska

Wstępne doświadczenia z zastosowania akceleratora Halcyon - Dr n.med. Michał Falco

Halcyon – innowacyjny akcelerator radioterapeutyczny” - Dr n.med. Marcin Litoborski

Radiochirurgia wielu zmian w mózgu – HyperArc Prof. Krzysztof Ślosarek

 

14.15-15.45

Sesja IV
Nowoczesna onkologia - debaty
Przewodniczący sesji: dr n. med. Witold Kycler,  prof. dr hab. Rafał Dziadziuszko

Sesja V
Wybrane prezentacje ustne
Przewodniczący sesji: dr n. med. Joanna Kaźmierska, dr n. med. Tomasz Bajon

Onkologia precyzyjna — blisko czy daleko?

 • Dr n. med. Daria Świniuch
 • Dr n. med. Aleksandra Łacko
 • Moderator: dr n. med. Katarzyna Stencel

1. Czy rak piersi to choroba, która dotyczy tylko kobiet? A. Dyzmann-Sroka, M. Trojanowski.
2. Palenie tytoniu przez Polki –sytuacja obecna, analiza zmian na przestrzeni 35. lat, wpływ na zdrowie populacji, proponowane zmiany. A. Dyzmann-Sroka, A. Jędrzejczak, Ł. Szczepański.
3. Skrining raka piersi w Polsce – zmarnowane pieniądze czy inwestycja w przyszłość? A. Dyzmann-Sroka.
4. Postrzeganie medycyny transplantacyjnej przez studentów Wydziału Lekarskiego. A. Dyzmann-Sroka, A. Jędrzejczak, Ł. Szczepański, B. Król, W. Boratyński.
5. Efektywność leczenia wybranych nowotworów w Wielkopolsce na tle kraju i Europy na podstawie badania CONCORD-3. J. Grochowicz, M. Trojanowski, Ł. Taraszkiewicz.
6. Rak piersi - stopień zaawansowania oraz metody leczenia chirurgicznego u pacjentek z Wielkopolski. Ł. Taraszkiewicz, M. Trojanowski, A. Kubiak, B. Więckowska.
7. Rola fosfataz PTEN i Wip1 w indukcji apoptozy w odpowiedzi na uszkodzenie DNA. B. Hat, M. Kochańczyk, M. N. Bogdał, T. Lipniacki.
8. Projektowanie optymalnych protokołów terapeutycznych w oparciu o model sieci regulatorowej białka p53. B. Hat, J. Jaruszewicz-Błońska, T. Lipniacki.
9. Koordynacja proliferacji i ruchliwości komórki przez RAF1. A. Varga, K. Ehrenreiter, B. Aschenbrenner, P. Kocieniewski, M. Kochanczyk, T. Lipniacki, M. Baccarini.
10. Wybrane cechy psychiczne a sytuacja społeczna osób chorych onkologicznie. K. Cieślak, W. Golusiński.
11. Synteza oraz ocena aktywności cytotoksycznej nowych hybryd analogów nukleozydów. R. Trznadel, P. Ruszkowski, L. Celewicz

Czy postęp technologii poprawia wyniki kliniczne?

 • Prof. dr hab. Krzysztof Składowski
 • Prof. dr hab. Rafał Dziadziuszko
 • Moderator: 

Małoinwazyjne techniki chirurgiczne w leczeniu nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

 • Dr hab. Witold Kycler
 • Prof. dr hab. Andrzej Rutkowski
 • Moderator: dr n. med. Jarosław Cwaliński
15.45-16.15 Przerwa kawowa
16.15-17.45

Sesja VI
Chemioterapia nowotworów – quo vadis?

Przewodniczący sesji: Maryna Rubach, prof. dr hab. Maciej Krzakowski, prof. dr hab. Maria Litwiniuk

 

Hamowanie angiogenezy - czy nadzieje zostały spełnione?
Prof. dr hab. Marek Wojtukiewicz

Immunoterapia również w raku płuca.
Prof. dr hab. Maciej Krzakowski

Nowe możliwości leczenia hormonalnego.
Dr n. med. Barbara Radecka

Mniej nie zawsze znaczy gorzej - chemioterapia metronomiczna.
dr n. med. Katarzyna Pogoda
Postępy w leczeniu wspomagającym.
Prof. dr hab. Dariusz Kowalski

  

  Sobota 24.11.2018
Przyszłość
Miejsce Międzynarodowe Targi Poznańskie Sala Zielona/Niebieska
Wejście Wschodnie
Sala SALA ZIELONA SALA NIEBIESKA
8.30–10.00

Sesja VII
Onkologia spersonalizowana – realizm czy nasze marzenia?

prof. dr hab. Lucyna Kępka, prof. dr hab. Krystian Jażdżewski, prof. dr hab. Janusz Skowronek

Personalized oncology - prof. Frederique Nowak, Narodowy Instytut Raka, Francja
BadamyGeny.pl - Ogólnopolski Program Oceny Ryzyka Zachorowania na Raka - stratyfikacja populacji.
Prof. dr hab. Krystian Jażdżewski
Era terapii ukierunkowanych molekularnie i immunoterapii z punktu widzenia radioterapeuty. Prof. dr hab. Lucyna Kępka
10.00–10.30 Przerwa kawowa
10.30-12.00 Sesja VIII
Developments in clinic, physics and biology in contribution to better cancer care
Przewodniczący sesji: prof. dr hab Krzysztof Ślosarek, prof. dr hab. Andrzej Wójcik, dr hab. Tomasz Piotrowski
Sesja IX
Nowoczesna diagnostyka nowotworów
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Andrzej Marszałek, dr n. med. Ewa Wierzchosławska, prof. dr hab. Krzysztof Bujko

How can protons and ions improve oncology and radiotherapy outcome?

 • Prof. dr hab. Marco Krengli
Zespoły interdysdcyplinarne na przykładzie "Breast Unit" - ścieżki diagnostyczno - terapeutyczne.
 • Dr Małgorzata Talerczyk
Czy algorytmy obliczeń i adaptacyjne planowanie rozkładu dawki mogą wpływać na poprawę wyników leczenia?
 • Prof. dr hab. Krzysztof Ślosarek

Badanie śródoperacyjne między wymaganiami klinicysty a ograniczeniami metody - punkt widzenia patologa.

 • prof. dr hab Andrzej Marszałek

Modulation of cellular radiosensitivity to improve radiotherapy outcome .

 • Prof. dr hab. Andrzej Wójcik
Czy chorych na raka odbytnicy można leczyć zachowaczo.
 • prof. dr hab. Krzysztof Bujko
Onkologia wieku podeszłego.
 • prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
12.00–12.45 Wykład na zaproszenie
prof. Subir Nag (USA) „The future of isotopes in radiotherapy”
12.45-14.15 Lunch
12.45-14.15

Sympozja Sponsorowane Firmy AMGEN

Leki biopodobne w onkologii - tylko oszczędność czy realna korzyść? – prelegent  prof. dr hab. Adam Fronczak

 
14.15-15.45

Sesja X
Wyzwania przyszłości – wielka niewiadoma
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Sergiusz Nawrocki, prof. dr hab. Andrzej Roszak, dr hab. Witold Cholewiński

Sesja XI
Wybrane prezentacje ustne
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Piotr Milecki, dr n. med. Piotr Martenka

 

1. Zapewnienie jakości realizacji radioterapii, w wielo-ośrodkowym zakładzie radioterapii, na przykładzie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu wraz z filiami. M. Janiszewska, A. Maciejczyk, M. Raczkowski.
2. Ocena ekspresji receptora estrogenowego, progesteronowego, androgenowego, HER2, EGFR i PD-L1 w nowotworach złośliwych gruczołów ślinowych. M. Szewczyk.
3. Wartość badania ultrasonograficznego w ocenie perforatorów naczyniowych w chirurgii rekonstrukcyjnej głowy i szyi. Ł. Łuczewski. 
4. Skuteczność Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w Wielkopolsce. L. Weselik.
5. Ocena przydatności diagnostycznej badania PET/CT w badaniach kontrolnych chorych z nowotworami głowy i szyi. E. Majchrzak, W. Cholewiński, W. Golusiński.
6. Dysfagia onkologiczna w diagnozie i terapii logopedycznej. I. Buczyńska
7. Porównanie stereotaktycznych planów leczenia radiochirurgicznych przygotowanych w systemie CyberKnife i na bazie technik akceleratorowych dla grupy pacjentów z dwoma wewnątrzczaszkowymi zmianami przerzutowymi. A. Gronostaj, A. Skrobała, B. Pawałowski.
8. Ilościowa ocena parametrów określających jakość obrazu w tomografii dwuenergetycznej. B. Pawałowski.
9. Terapia protonowa - rozwój na przestrzeni ostatnich lat, aktualny stan wiedzy oraz perspektywy. D. Borowicz, M. Kruszyna-Mochalska, J. Malicki.
10. Związek HPV z rakiem pęcherza moczowego. M. Malarska, E. Borkowska, M. Bernat, M. Traczyk-Borszyńska, P. Kutwin, Z. Jabłonowski, M. Borowiec.
11. Obrazowanie auto-fluorescencyjne kontrastowe zmian chorobowych błony śluzowej jamy ustnej. M. Dojs, A. Dojs, B. Gołębicka, E. Dembowska, Z. Suszyński.

Badania przesiewowe – standard czy wątpliwa korzyść?
 • Prof. dr hab. Radzisław Kordek
Onkolodzy wobec medycyny alternatywnej.
 • Prof. dr hab. Sergiusz Nawrocki
 15.45 Zamknięcie Konferencji