Komitet Organizacyjny

  1. Przewodniczący - Prof. dr hab. Julian Malicki
  2. Prof. dr hab. Maria Litwiniuk

Organizatorzy

  • Wielkopolskie Centrum Onkologii
  • Katedra i Zakład Elektroradiologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu